PANATANG MAKABAYAN (old version)
anp06
By anp06 • 6 years 8 months ago.

iniibig ko ang Pilipinas.
ito ang aking lupang sinilangan.
ito ang tahanan ng aking lahi.
ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan
upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang.

bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.
susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan.
tutuparin ko ang tunkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas.

paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan.
sisikapin kong maging isang tun

share tweet
3 comments
By splmbrg• 6 years 8 months ago.
splmbrg

ano na nga po ba lit yung bago??? "sana lang..."

By chichi• 6 years 8 months ago.
chichi

English only please in the main forum... =)

------------

mai lain pa!

By DukebluedeviL• 6 years 8 months ago.
DukebluedeviL

Old School!!!! ^_^

"..people don't care how much you know until they know how much you care.."