PANATANG MAKABAYAN (old version)

iniibig ko ang Pilipinas.
ito ang aking lupang sinilangan.
ito ang tahanan ng aking lahi.
ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan
upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang.

bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.
susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan.
tutuparin ko ang tunkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas.

paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan.
sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino, sa isip, sa salita at sa gawa.

Log in or register to post comments