SHOPPING - Food & Grocery in DOHA

Offer price

  • Offer price
  • Offer price

Information

great offer

basmathi rice 1121 at big offer 

specefication 35 kg

143 qatar riyal

minimum quantity 500 bag.

hurrryyyyyyyyyyyyyyyyyy